Naše služby

Proces

Náš tím z Mníchova a Košíc už roky podporuje medzinárodné spoločnosti vo vývoji produktov. Aj Vám môžeme pomôcť premeniť Váš nápad na skutočnosť a optimalizovať ho. Vyvíjame produkty do náročnej každodennej prevádzky a snažíme sa dosiahnuť maximum. Maximum z pohľadu efektivity nákladov, funkcií a emócií.
VALTA - 6E8A2003
VALTA - BQ5A9006
Prehrať video
6E8A2138.MP4.07_53_12_12.Still001
VALTA - BQ5A9004
Prehrať video

Produktový dizajn

V úzkej spolupráci s vývojom, marketingom a vedením spoločnosti vytvárame funkčný produktový dizajn, ktorý inšpiruje, vzbudzuje emócie a motivuje ľudí. Spájame pritom efektivitu a ergonómiu s bezpečnosťou a udržateľnosťou, aby sme navrhli vysokokvalitné produkty, ktoré sú konkurencieschopné v medzinárodnom prostredí.

Vývoj

Na začiatku je nápad na nový produkt. Tento nápad sa rozvíja až po uvedenie daného produktu na trh. My sme partnerom našich zákazníkov, ktorý zabezpečuje zrealizovanie tohto nápadu. Od prvých konceptov, cez geometrickú integráciu jednotlivých dielcov až po industrializáciu stojíme na strane nášho zákazníka.
VALTA - 6E8A2018
VALTA - 6E8A2008
Prehrať video
Students using a 3D printer and a laptop, they are printing plastic prototypes
Young design team at work in creative office
Prehrať video

Reverzné inžinierstvo

Tento proces je založený na spätnom vývoji alebo rekonštrukcii. Pomocou súčasných nástrojov, ako sú 3D skenovanie a CAD systémy, reverzné inžinierstvo umožňuje existujúci produkt alebo dizajn spätne spracovať do digitálneho 3D modelu

Rapid prototyping

Rapid prototyping vo Valta Engineering, s. r. o. predstavuje jeden zo základných elementov našich služieb, nášho vývoja a našej konštrukcie. Frézovanie, 3D tlač, stereolitografia alebo selektívne laserové spekanie, my vo Valta Engineering, s. r. o. Vám ponúkame bohaté dlhoročné skúsenosti a možnosť premeniť 3D dáta do trojdimenzionálnych objektov vo vysokej kvalite.
Video-6E8A2119.MP4.07_44_59_17.Still001
6E8A2114.MP4.07_42_07_22.Still001
Prehrať video
Two men working on product in company
Two men with tablet talking in modern factory
Prehrať video

Industrializácia

Na Vašu žiadosť budeme pokračovať v podpore až do sériovej výroby. Cez naše partnerské spoločnosti na Slovensku, sme schopní sprostredkovať výrobu jednotlivých dielov a výrobu v malých sériách. Takto získavajú naši zákazníci vývoj produktu od prvotného konceptu až po sériovú výrobu z jednej ruky.
Využívame široké spektrum našich zručností a skúseností, aby sme našim klientom pomohli dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Rozsah našich služieb siaha od plánovania produktov až po sériovú výrobu.

O nás

Vitajte! Sme vaša inžinierska kancelária pre vývoj produktov.

My veríme, že v dnešnej komplexnej a globálnej ekonomike dokáže každý podnik zabezpečiť svoju odolnosť voči silnej a rýchlo rastúcej konkurencii na trhu iba cez stále inovácie a plynulé vylepšovanie svojich produktov. Skracovanie životnosti produktov stavia podnikom výzvy optimálne nasadiť svoje kapacity. Z dôvodu efektívneho využitia zdrojov je nevyhnutné čo najlepšie hospodársky zladiť vývoj produktu a spôsoby jeho výroby zároveň.

Naša filozofia

Spájame inšpiráciu, skúsenosti a príležitosti, ktoré ponúka prepojený a otvorený svet. Severná Európa je inšpiráciou pre jednoduchosť, praktickosť a čistotu výrazu. Nemecké korporácie nám dali možnosť spoznať funkčné procesy a metódy. Slovensko nám ponúka pracovitých a kreatívnych ľudí blízkych ekosystému integrovanej produkcie.

Referencie

Ďakujeme za možnosť získať skúsenosti, uplatniť talent a kreativitu pri práci na inšpiratívnych projektoch popredných inovatívnych spoločností.

Certifikáty

Certifikát kvality ISO 9001 je jednou z najznámejších a najpoužívanejších ISO noriem slovenských firiem. Táto norma sa zameriava predovšetkým na riadenie systému manažérstva kvality všetkých činností a procesov v danej organizácii. Norma pomáha prepojiť biznis plán s každodenným riadením firmy. Orientuje sa predovšetkým na zákazníkov a spotrebiteľov, ktorí ho pomenovali ako Certifikát kvality.

Norma rieši celé spektrum činností od náboru pracovníkov, ochrany osobných údajov, výberu dodávateľov, interných auditov, až po plnenie požiadaviek uvedených v zmluvách a objednávkach.

Kariéra

Vášeň a motivácia je to, čo nás spája vo Valta Engineering. s. r. o. Vášeň pre technológiu, dizajn a tvorbu vysokokvalitných produktov. Či už ide o manažérov, inžinierov alebo dizajnérov – zamestnávame kreatívnych ľudí, ktorí spoločne formujú budúcnosť. Staňte sa súčasťou mladej, rýchlo rastúcej spoločnosti.

Kontakt

Náš tím

Vážime si Váš čas. Preto Vám ponúkame možnosť osloviť členov tímu, ktorí majú všetky potrebné kompetencie. Neváhajte nás kontaktovať.

Miroslav

Skoršepa

Business Development Manager

scan QR with mobile

Štefan

Glova

Chief Executive Officer

scan QR with mobile

Peter

Glova

Creative technologist

scan QR with mobile

Tibor

Glova

Technical coordinator

scan QR with mobile

Ak máte otázky všeobecného charakteru, môžete ich smerovať aj na adresu prvého kontaktu. Stačí poslať správu cez náš formulár. V krátkom čase vám odpovieme.

Ostaňme v kontakte

Získajte pravidelný prísun aktuálnych informácií o dianí v našej spoločnosti. Sledujte naše nové projekty, firemné akcie a novinky v odvetví priemyselného dizajnu. Vyberte si svoj preferovaný spôsob a pripojte sa ku komunite VALTA.

Základné kontakty

Hlavné sídlo spoločnosti Valta Engineering, s. r. o. je na Slovensku v Košiciach. Cez našu kanceláriu v Mníchove rozširujeme našu prítomnosť na nemeckom trhu. Pre ďalšie otázky a informácie sme Vám kedykoľvek k dispozícii.
Headquarters Slovakia

Valta Engineering, s. r. o.
Južná trieda 44A,
SK-04001 Košice, Slovakia

Office Germany

ValtaEngineering GmbH
An der Tuchbleiche 4
DE-81927 München, Germany

Proces

Proces

Náš tím z Mníchova a Košíc už roky podporuje medzinárodné spoločnosti vo vývoji produktov. Aj Vám môžeme pomôcť premeniť Váš nápad na skutočnosť, optimalizovať ho. Vyvíjame produkty do náročnej každodennej prevádzky a snažíme sa dosiahnuť maximum. Maximum z pohľadu efektivity nákladov, funkcií a emócií.

Na základe Vašich požiadaviek, začíname s plánovaním a vytváraním konceptov s cieľom vyvinúť funkcie a vypracovať možné riešenia.
Po konzultácii s Vami určíme spoločne optimálne riešenie z hľadiska využitia a nákladov. Používame systematické metódy skúmania, ako analýzu využiteľnosti alebo morfologický rámček aby sme boli schopní urýchliť proces vývoja a znížiť výrobné náklady.
Spolu s našim vývojovým tímom zo Slovenska vytvárame pri rozpracovaní návrhu tzv. nosič funkcií. Tento nosič funkcií jednotlivého dielca zohľadňuje hlavne výrobné technológie, estetiku, ergonómiu a funkčnosť.
Ďalej posudzujeme s Vami vzhľad a funkciu nášho návrhu. Na záver, v prípade, že návrh spĺňa Vaše požiadavky, rozpracujeme daný návrh do posledného detailu tak, že výrobok môže byť vyrobený v sérii.

Produktový dizajn

Produktový dizajn

Silný dizajn zosilňuje predajnosť produktu. Silný dizajn je praktický a vzbudzuje emócie. Našim hlavným cieľom je vytvárať produkty, ktoré nadchýnajú.
Pod pojmom dizajn my vo Valta Engineering rozumieme efektivitu, ergonómiu a bezpečnosť, emócie a v neposlednom rade udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Pracujeme s našimi zákazníkmi spolu, aby sme vyvinuli funkčnejšie, kvalitatívne lepšie produkty, ktoré sa dokážu uplatniť v medzinárodnom konkurenčnom prostredí.
Valta Engineering ako dizajnér úzko spolupracuje s vývojom, výrobou, predajom a vedením firmy. Začíname s prvými náčrtmi a 3D stvárnením a sprevádzame našich zákazníkov cez vytvorenie A-plôch až k technickým konceptom.

Vývoj

Vývoj

Na začiatku je nápad na nový produkt. Tento nápad sa rozvíja až po uvedenie daného produktu na trh. My sme partnerom našich zákazníkov, ktorý zabezpečuje zrealizovanie tohto nápadu. Od prvých konceptov, cez geometrickú integráciu jednotlivých dielcov až po industrializáciu stojíme na strane nášho zákazníka. 3D CAD konštrukciu s tvorbou prototypov zabezpečujeme cez naše vývojové stredisko na Slovensku. Náš inovatívny tím zo Slovenska pracuje s prvotriednym CAD softvérom Catia V5 a vo svojej histórii dokázal úspešne podporovať početné nemecké, slovenské a talianske firmy.
Rozpracovanie z hľadiska vyrobiteľnosti je klasická práca konštrukcie. Ak sú modely jednotlivých dielcov dostatočne rozpracované, môžu byť z nich vyrobené prototypy a môžeme začať s ich testovaním. Týmto dosahujeme významné synergie, kde výsledky z testov dávajú nám priamu spätnú väzbu o praktickosti, proporciách, vonkajšom tvare a funkciách nášho návrhu. Takto sme schopní ponúknuť vysokú kvalitu za konkurenčné ceny.

Reverzné inžinierstvo

Reverzné inžinierstvo

Tento proces je založený na spätnom vývoji alebo rekonštrukcii. Pomocou súčasných nástrojov, ako sú 3D skenovanie a CAD systémy, reverzné inžinierstvo umožňuje existujúci produkt alebo dizajn spätne spracovať do digitálneho 3D modelu. Tento sa potom môže použiť vo výrobe, v prípade úpravy, zlepšenia alebo ďalšieho vývoja. V závislosti od Vašich požiadaviek a od stavu povrchu používame rôzne metódy na vytvorenie optimálneho 3D modelu ako je poloautomatické reverzné inžinierstvo, modelovanie povrchu alebo parametrická rekonštrukcia. Z 3D modelu získaného reverzným inžinierstvom Vám na požiadanie vytvoríme aj výrobný výkres.

Rapid prototyping

Rapid prototyping

Rapid prototyping vo Valta Engineering, s. r. o. predstavuje jeden zo základných elementov našich služieb, nášho vývoja a našej konštrukcie. Najdôležitejším cieľom pri použití rapid prototypingu je uistiť sa, že všetky technické koncepty, požiadavky ergonómie a emócie obsiahnuté v dizajne sa podarilo zrealizovať. Rapid prototyping je pojem ktorý združuje rôzne spôsoby RÝCHLEJ výroby trojdimenzionálnych vzorových dielcov iba na základe CAD dát. Či frézovanie, 3D tlač, stereolitografia alebo selektívne laserové spekanie, my vo ValtaEngineering Vám ponúkame bohaté dlhoročné skúsenosti a možnosť premeniť 3D dáta do trojdimenzionálnych objektov vo vysokej kvalite.

Industrializácia

Industrializácia

Na žiadosť našich zákazníkov pokračujeme v podpore vývoja produktu až po sériovú výrobu. Cez naše partnerské spoločnosti na Slovensku, sme schopní sprostredkovať výrobu jednotlivých dielov a výrobu v malých sériách. Takto získavajú naši zákazníci vývoj produktu od prvotného konceptu až po sériovú výrobu z jednej ruky.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hlavné sídlo spoločnosti Valta Engineering, s. r. o. je na Slovensku v Košiciach. Cez našu kanceláriu v Mníchove rozširujeme našu prítomnosť na nemeckom trhu. Pre ďalšie otázky a informácie sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Naša filozofia

Naša filozofia

My veríme, že v dnešnej komplexnej a globálnej ekonomike dokáže každý podnik zabezpečiť svoju odolnosť voči silnej a rýchlo rastúcej konkurencii na trhu iba cez stále inovácie a plynulé vylepšovanie svojich produktov.
Skracovanie životnosti produktov stavia podnikom výzvy optimálne nasadiť svoje kapacity. Z dôvodu efektívneho využitia zdrojov je nevyhnutné čo najlepšie hospodársky zladiť vývoj produktu a spôsoby jeho výroby zároveň.
Nasadením nášho širokého spektra schopností a kvalitných skúsenosti z oblasti vývoja produktov, chceme podporiť našich zákazníkov na ceste k lepším výsledkom. Dôraz predovšetkým kladieme na to, aby naše služby obsahovali iba to najlepšie od prvého návrhu konceptov až po sériovú realizáciu produktu.

  • Počiatky nášho dizajnu korenia v severnej Európe. Ten je predovšetkým charakterizovaný svojou praktickosťou, jednoduchosťou a inšpiráciou v prírode s veľkým ohľadom na optimálne využitie prírodných zdrojov. Na základe vzájomnej spolupráce s naším partnerom vo Fínsku vynakladáme veľkú snahu na to, aby sme dokázali uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Silný dizajn produktu v konečnom dôsledku vzbudzuje emócie a zároveň musí byť veľmi praktický.
  • Vďaka dlhoročnej spolupráci so silnými spoločnosťami na svetovom trhu, či už napr. z Nemecka alebo Talianska, sme sústavne vylepšovali a zdokonaľovali naše vývojové know-how. Kombináciou skúsenosti, ochoty, techniky a šikovnosti sme schopní cez štíhle vývojové procesy a cez návrh optimálnych spôsobov výroby s vhodnými materiálmi vytvárať také produkty, ktoré sú z ekonomického a konkurenčného hľadiska a z hľadiska využiteľnosti na nadštandardnej úrovni.
  • Náš odborný a inovatívny tím zo Slovenska dokáže našim zákazníkom zabezpečiť to, že sú schopní profitovať z vysokej úrovne kvality vývoja.